ANAOKULUN ÇOCUĞA FAYDALARI

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ölçütlere göre bir çocuğun anaokuluna başlayabilmesi öncelikle 36 ayını doldurmuş olması ve tuvalet eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. Şayet çocuğunuz bu iki şartı taşıyorsa anaokuluna başlayabilir. 36-48 aylık olanlar 3 yaş sınıfına, 48-60 aylık olanlar 4 yaş sınıfına, 60-72 aylık olanlar 5 yaş sınıfına dâhil edilip bu yaş sınıflarında eğitim almaya başlayabilirler.

Anaokullarının Amacı Nedir?  

Anaokullarının amacı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinde belirtildiği üzere çocukları Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yetiştirmektir. İlgili yönetmelikte amaç ve ilkeler tüm detaylarıyla anlatılmıştır.

Bu konuda kısaca şunu diyebiliriz. Anaokulları ilkokul öncesinde çocukların sosyal, zihinsel ve duygusal açıdan gelişimine katkıda bulunarak onların hazırbulunuşluk düzeyini yukarılara çekmektir.

Anaokullarının Faydaları

Uzmanlar çocukların en hızlı geliştikleri dönemin 0-6 yaş arası dönem olduğunu söylerler. Özellikle bu dönemde çocuğun beyin fonksiyonları ve yapısının büyük oranda tamamlandığını da ifade ederler. Bu sebeple çocuğun 0-6 yaş döneminin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anaokulları MEB’in belirlediği amaç ve ilkeler doğrultusunda ancak bireysel farklılıkları da gözeterek çocuğun gelişimine katkı sağlar. Bunun neticesinde anaokulu eğitimi alan çocukların diğer çocuklara göre okul hayatında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Çocuklar ilk eğitimlerini anne babalarından alırlar. Bu aldıkları eğitimin hayata geçtiği yerdir anaokulları. Ailesinden aldığı eğitimle girdiği sosyal ortamda kendini ifade eder, yeni arkadaşlar edinir ve yeni edindiği arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşmayı öğrenir. En önemlisi de enerjisini boşaltabileceği bir yerdir anaokulları.

Anaokullarının önemli katkılarından birisi de çocukların dil gelişimiyle ilgilidir. Evde bir veya birkaç kişiyle muhatap olan, çoğu zaman da televizyon karşısında vakit geçiren çocukların dil gelişiminin zayıf olduğu söylenebilir. Ancak anaokulunda arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle sürekli iletişim içinde olan çocukların dil gelişiminin çok geliştiği görülmüştür.

Dil gelişiminin çocuğun sosyal gelişimine de etkisi olumlu olacaktır. İlginin tamamen kendisinde toplandığı bir ortamdan ilginin tamamen paylaşıldığı bir ortama geçen çocuk arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmayı, planlı ve programlı olmayı öğrenir. Oyun oynarken oyuncakları paylaşması, beceri oyunlarında arkadaşlarına yardım etmesi ondaki yardımlaşma ve insanlarla işbirliği yapma duygusunu geliştirir.

Anaokullarının çocuğa önemli bir katkısı da çocuğun zihinsel gelişimine önemli katkısının olmasıdır. Kendi alanlarında iyi eğitim almış olan öğretmenler eşliğinde ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış programlarla her türlü imkânlardan yararlanarak çeşitli etkinlikler yapılır. Bu etkinliklerde çocukların birden fazla duyusuna hitap edecek teknolojik imkânlardan yararlanılır. Bütün bu çalışmalarla birlikte çocukta devamlı öğrenme isteği oluşur ve bu bir alışkanlığa dönüşür. Çocukların zekâ gelişimine bazı oyuncakların katkı sağladığı bilinmektedir. Çocukların bu tür oyuncaklarla evde tek başına uzun süre oynamaktan sıkıldığı görülür. Ancak anaokulunda arkadaşlarıyla birlikteyken zekâ geliştirici oyuncaklarla daha fazla oynayabilirler. Bunu da anaokullarının olumlu bir katkısı olarak söylemek mümkündür.

Anaokuluna gitmeyen çocukların uyuma ve uyanma saatleri, kahvaltı ve yemek saatleri, oyun saatleri tamamen düzensizdir. Anaokullarında ise her şey belli bir sıraya göre ve düzende yapılır. Çocuk bu sayede zaman kavramını, zamanın bizim için ne ifade ettiğini öğrenmiş olur. 

Bütün bu anlatılanlar neticesinde anaokulunun çocuklar için oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birçok Avrupa ülkesinde de anaokulu zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde de son yıllarda bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu çocuğun doğru anaokuluna gitmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir